Reglement de Ronde van Oosterberg

Algemeen

De Ronde van Oosterberg is geen wedstrijd, maar een evenement voor het goede doel: Spieren voor Spieren. Het doel is om met elkaar zoveel mogelijk geld op te halen voor de strijd tegen spierziekten bij kinderen. Graag vragen we je deze gedachte gedurende het gehele evenement bij je te dragen en hier naar te handelen. Tevens conformeert elke deelnemer zich bij inschrijving aan onderstaand reglement. Wanneer de regels niet worden nageleefd door een/de deelnemer(s) kan de organisatie overgaan tot het nemen van maatregelen gericht op de veiligheid van de overige deelnemers en het evenement.
Slechts in overleg met de organisatie kan een startbewijs worden overgedragen aan iemand anders. De organisatie kan geen deelnemersbijdragen terugstorten. Ook donaties kunnen niet worden teruggestort wanneer een deelnemer zelf besluit om niet deel te nemen.

Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van foto’s en video’s gemaakt tijdens de Ronde van Oosterberg.

1. Recreatief | Doel

De Ronde van Oosterberg is een recreatief fiets- en wandelevenement zonder wedstrijdelement.

2. Het parcours

Het parcours is te vinden op de website van het Evenement: www.rondevanoosterberg.nl. De lengte van de routes verschilt per route, de fietsroutes tussen de 80 en 130 km en de wandelroute 18km. Het is belangrijk enige training in de benen te hebben.

3. De spelregels

• Minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar.
• Wijze van voortbeweging: Deelnemer dient zich fietsend (en in het geval van de etappe Apeldoorn, wandelend) voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Hij dient als Deelnemer herkenbaar te zijn door het dragen van het ontvangen t-shirt.
• De pelotonstocht wordt op de openbare weg verreden onder begeleiding van de voorrijders .Volg altijd de instructies van de voorrijders op.
• Houd je aan de gemiddelde snelheid van 25 tot 28 km/u.
• Het karakter van de tocht is niet dat van een wedstrijd, maar dat van een fietsende manifestatie voor Spieren voor Spieren die gezamenlijk wordt verreden. Geef elkaar dan ook voldoende ruimte.
• Blijf zo veel mogelijk rechts rijden en maak geen gebruik van het fietspad. Houdt aan de linkerzijde van de weg altijd een strook ruimte vrij. Motorrijders en hulpdiensten halen altijd links in!
• Deelname aan de pelotonstocht is op eigen risico.
• Deelnamebedrag (ofwel inschrijfgeld) voor de pelotonstocht bedraagt € 12,50 per persoon per etappe. Dit bedrag komt volledig ten goede aan Spieren voor Spieren.
• De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
• Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
• Helm verplicht: tijdens je deelname aan de pelotonstocht is het dragen van een fietshelm verplicht.
• Ligstuur: Het is niet toegestaan gebruik te maken van een ligstuur. Het gebruik ondermijnt de veiligheid van jezelf en de overige deelnemers.
• Mobiele telefoon: De ervaring leert dat het gebruik van de mobiele telefoon in het peloton te vaak tot valpartijen leidt. We vragen je met klem tijdens het fietsen geen gebruik te maken van je mobiele telefoon.
• Bevoorrading onderweg: Neem zelf voldoende eten en drinken mee voor onderweg.
Je ontvangt bij aanvang van de dag een goodiebag met een fles water, energiereep en een banaan. We maken 1 tussenstop. Na afloop is er drinken voor alle deelnemers. Bevoorrading in het peloton is niet mogelijk, omdat het verboden is om met volgwagens in of achter het peloton te rijden. Ook bevoorrading vanaf de zijkant is gezien het risico voor jezelf en andere deelnemers rond jou verboden.
• Racefiets: In verband met de veiligheid, het vervoer van de fietsen en het aantal kilometers per etappe is deelname alleen mogelijk met een racefiets. Overige type fietsen zijn niet toegestaan.

4. Start

• Startplaats: het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats. Deelnemers verzamelen bij de finishlocatie. Vanuit daar verzorgt de organisator vervoer van de deelnemer en eventueel fiets naar de startplaats. De bus zal daarna vertrekken, dus neem al je eigendommen mee uit de bus.
• Vertrek: alle etappes kennen een massaal vertrek. De start is op volgorde van aanwezigheid.
• Rol voorrijders: De voorrijders rijden op verschillende plaatsen in het peloton, zij worden niet ingehaald en hun aanwijzingen, dienen te worden opgevolgd. Zij waarschuwen ook voor obstakels op de route.
• Finish: na de finish adviseren wij je fiets en overige belangrijke waardevolle eigendommen direct in je auto te leggen zodat de kans op schade en diefstal zo klein mogelijk is.
• Specifieke informatie over de etappes wordt tijdig (en minimaal 24 uur voor de start van de betreffende etappe gepubliceerd op www.rondevanoosterberg.nl en per mail naar individuele deelnemers gecommuniceerd.

5. Overige bepalingen

- De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
- Fietsers dienen de aanwijzingen van de organisatie te allen tijde op te volgen.
- Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
- Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
- Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in fietskleding naar de start te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
- Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur, eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.

6. Overige gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.